Sygnalizacja akustyczna zdarzeń

Zapoznaj się

Sygnalizacja akustyczna zdarzeń

Na terenie zakładów przemysłowych często zachodzi konieczność przekazania informacji o stanie maszyny czy procesu. W takim przypadku często wykorzystywane są sygnały, które oddziałują na zmysły człowieka. W zależności od rodzaju i charakterystyki procesu mogą być wykorzystywane różne rozwiązania mające na celu poinformowanie operatora oraz osób przebywających w pobliżu.

Sygnał optyczny pozwala przekazać jednoznacznie informacje

sygnalizator optyczno akustycznyNajczęściej generowany jest sygnał akustyczny, który w zależności od częstotliwości może być różnie interpretowany. Uzupełnieniem sygnalizacji akustycznej jest sygnalizacja optyczna. Jest ona stosowana w przypadku, gdy natężenie tła w hali jest na tyle wysokie, że sygnał akustyczny może być niewystarczający. Jest ona również stosowana w miejscach, gdzie przebywać mogą osoby niedosłyszące lub pracownicy wykonują swoje zadania w środkach ochrony indywidualnej takich jak ochronniki słuchu. W związku z tym koło maszyn instalowany jest sygnalizator optyczno akustyczny, który generuje zarówno dźwięk jak i światło. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań różnych producentów. Podczas wyboru odpowiedniego sygnalizatora należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stopień ochrony obudowy. Dzięki temu można określić czy dany sygnalizator nadaje się do montażu w miejscu, gdzie panuje duże zapylenie czy wilgotność.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na głośność. W zależności od miejsca instalacji może zachodzić potrzeba wykorzystania sygnalizatora, który będzie generował dźwięk o znacznym natężeniu. Dodatkowo warto sprawdzić jakie sygnały mogą być generowane oraz jaki jest zakres napięcia zasilającego urządzenie. Nie bez znaczenia jest również pobór prądu czy sposób wyzwolenia. Jak widać podczas zakupu należy zwrócić uwagę na szereg czynników, które decydują o tym czy dane rozwiązanie się sprawdzi.